The House helping with homes

Having assumed the helm of Speaker of the House just last year, Marinduque Congressman Lord Allan Velasco has been working tirelessly to ensure that the most marginalized sectors of society are protected. Despite his low-key and unassuming character, the public has taken note of his unique brand of palpable, boots-on-the-ground public service, which has invigorated the rest of the House of Representatives.

Maskara at pandemya

Kung ang isang uri ng maskara ay ipinantatakip sa ilong at bibig upang huwag kumalat ang sakit, tanda ng responsibilidad o pag-iingat sa sarili at maging sa iba, ang maskarang moryon naman ay inilalagay sa mukha bilang simbolo ng tradisyon, panata, at pagpapakasakit. Magkaiba man ng kahulugan ay pawang mahalaga at kinakailangang pag-ibayuhin bilang tugon sa hamon ng kasalukuyang panahon.