BatangGilas, BatangMarinduqueno off to Thailand for NCAA Championship 2016

Lilipad ngayon kasama ng kanyang koponan si AJ Madrigal, miyembro ng Batang Gilas patungong Thailand para sa NCAA Pacific RIM Basketball Championship 2016.

Ang NCAA Pacific RIM Basketball Championship 2016 ay nakatakdang ganapin sa darating na Mayo 13-15, 2016 sa National Huamark Indoor Stadium, Bangkok, Thailand.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

error: Content is protected !!