Marinduque gov, bagong presidente ng League of Provinces of the Philippines

BOAC, Marinduque – Inihalal bilang ‘national president’ ng League of Provinces of the Philippines (LPP) si Marinduque Gov. Presbitero Velasco, Jr.

Naganap ang eleksyon umaga nitong Huwebes, Hulyo 11 sa pamamagitan ng isang pormal na pambansang pagtitipon ng LPP sa Crowne Plaza Manila Galleria sa Ortigas, Mandaluyong City.

Ang League of Provinces of the Philippines na tinatawag ding League of Provinces o LPP ay isang pormal na organisasyon ng lahat ng mga lalawigan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa 81 lalawigan ang kabahagi ng organisasyong ito.

Ang paglikha at layunin nito ay ipinag-utos ng Seksyon 502 ng Batas sa Republika 7160, na kilala rin bilang Local Government Code of 1991, na sinususugan at nagsasaad:

“There shall be an organization of all provinces to be known as the League of Provinces for the primary purpose of ventilating, articulating and crystallizing issues affecting provincial and metropolitan political subdivision government administration, and securing, through proper and legal means, solutions thereto. For this purpose, the Metropolitan Manila Area and any metropolitan political subdivision shall be considered as separate provincial units of the league.”

Mga Layunin

  1. Upang pagandahin ang pagkakaisa at kooperasyon sa lahat ng probinsya ng bansa;
  2. Upang magbigay ng isang matibay na puwersa na nagpapakita ng mga damdamin at mga aspirasyon ng mga lalawigan ng miyembro;
  3. Upang magsilbing isang forum ng talakayan at feedback mekanismo sa mga patakaran na nakakaapekto sa mga lokal na pamahalaan;
  4. Upang makikipagtulungan sa mga pambansa at iba pang mga ahensya ng lokal na pamahalaan upang makamit ang mabisa at mabisang ugnayan ng gobyerno upang magkaloob ng mga programa sa pagpapaunlad na magpapayaman at mag-upgrade ng mga kakayahan ng mga lokal na yunit ng pamahalaan;
  5. Upang makibahagi sa mga patuloy na programa para sa pagpapaunlad ng mga lokal na yunit ng pamahalaan; at,
  6. Upang maisama ang mga opisyal at kasapi ng League sa mga internasyunal na asosasyon, kombensiyon, seminar at congress.

Kinatawan

Ang bawat lalawigan ay kinakatawan sa Liga ng kanilang gobernador. Sa kaso ng kanyang pagkawala o kawalan ng kakayahan, ang bise gobernador o isang sanggunian miyembro ng lalawigan ay magiging kinatawan nito pagkatapos na mapili para sa layuning ito ng mga miyembro nito.

Powers, Function, at Tungkulin

Ang Seksiyon 504 ng Kodigo ng Lokal na Pamahalaan ng 1991 ay binabalangkas ang mga sumusunod na kapangyarihan, tungkulin at tungkulin ng Liga:

  1. Tulungan ang pambansang pamahalaan sa pagbubuo at pagpapatupad ng mga patakaran, programa at proyektong nakakaapekto sa mga lalawigan sa kabuuan;
  2. Itaguyod ang lokal na awtonomya sa antas ng probinsiya;
  3. Magpatibay ng mga hakbang para sa pagsulong ng kapakanan ng lahat ng probinsya at mga opisyal at empleyado nito.
Posted in Uncategorized
error: Content is protected !!