Starhorse Shipping Lines Management, Dapat Papurihan

Makalipas ang napakatagal na panahon na hindi nakakaranas ang Marinduque ng maayos, disente at komportableng paglalakbay sa mga biyahe ng mga barko mula Marinduque patungong Lucena at vice versa, nakakatuwang isipin na patuloy ang pagsasaayos at pagpapaunlad na ginagawa ng Starhorse Shipping Lines sa kanilang mga sasakyang pandagat. Mula sa mga pasilidad, kagamitan, customer service orientation at seasonal promo discount hanggang sa regular na pag-a-update ng mga schedules sa kanilang Facebook account ay makikita ang tunay na pagbabago at pagsasaalang-alang ng kaligtasan nang paglalakbay ng mga biyahero.

Nawa ay tuluy-tuloy pa ang pagbibigay ninyo ng maayos na serbisyo at customer satisfaction sa inyong mga pasahero. Kaya naman, Starhorse Shipping Lines Management, pinupuri namin kayo for doing a job well done!

More photo, click here.

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

error: Content is protected !!