Bahang hanggang dibdib ang naranasan sa Boac, Marinduque kasunod ng malakas na pag-ulan kagabi.

 

Related Post

Leave a Reply

error: Content is protected !!